S klikom na gumb »Strinjam se«, prostovoljno in izrecno izjavljam, da sem seznanjen/a in se strinjam:

1. da podjetje VENETICOM, družba za telekomunikacijske storitve, trženje, oblikovanje in raziskave d.d. (v nadaljevanju: podjetje), Brodišče 18, 1236 Trzin, MŠ: 1545175000, s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov: JK Group, pravna in davčna pisarna, d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana, MŠ: 3326829000, dpo@jkgroup.si (upravljavec spletnih strani urgenca.com in upravljavec osebnih podatkov ), obdeluje in varuje moje osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/2007),

2. da podjetje zbira in obdeluje naslednje moje osebne podatke:

 • ime in priimek,[1]
 • uporabniško ime,
 • spol,
 • e-poštni naslov,
 • rojstni datum,
 • namen uporabe portala,
 • GSM številka,[2]
 • kraj bivanja,

3. da podjetje zbira in obdeluje moje osebne podatke v naslednje namene:

 • za pošiljanje reklamnih materialov in sporočil (navadnih, e-sporočil, SMS, MMS) podjetja na moj naslov (fizični in/ali elektronski) in telefonsko številko, ki ju posredujem podjetju. Podjetje uporabnikom v skladu z njihovim predhodnim izborom pošilja promocijska sporočila partnerjev podjetja.
 • za oglaševanje: podjetje izvaja spletno oglaševanje preko lastnega oglasnega strežnika. Oglase prikazuje uporabnikom tudi ciljano, upoštevajoč njihove osnovne značilnosti in statuse,
 • za izboljšanje storitev (ponujanje ustreznih storitev in ponudb upoštevajoč razlikovanje uporabnikov po kategorijah (po spolu, starosti, kraju, astrološkem znamenju) in namenu uporabe storitev (tip razmerja oziroma poznanstva, ki ga uporabnik išče)): podjetje s pomočjo analiziranja podatkov o uporabnikih prilagaja svoje storitve z namenom zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje kot denimo zagotavljanje prilagoditev ponudb, spoznavnih dogodkov, vsebin nagovorov uporabnikom, personaliziranega svetovanja uporabnikom in podobno. S pomočjo opisane obdelave lahko podjetje uporabniku ponudi najboljšo možno storitev, prilagojeno njegovim lastnostim, interesom in željam. Podjetje pri opisani obdelavi osebne podatke uporabnika zbira in obdeluje z najvišjo mero strokovnosti, da takšna obdelava za uporabnika ne bi imela nepredvidenih in neželenih posledic,

4. da bo podjetje za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov po potrebi angažiralo pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov (zunanje sodelavce, razvojnike, svetovalce in prodajne zastopnike), ki pa bodo obdelovali osebne podatke v skladu z navodili podjetja in na podlagi veljavnih predpisov; sicer pa podjetje osebnih podatkov ne bo posredovalo tretjim osebam, razen v primerih, ki ji jih določa zakonodaja,

5. da bo podjetje v skladu z zahtevami vselej veljavnih predpisov po prenehanju pogodbenega razmerja do prenehanja namena njihove obdelave oziroma še 2 leti po prenehanju pogodbenega razmerja hranilo naslednje moje osebne podatke:

 • uporabniško ime,
 • e-poštni naslov,
 • datum registracije in datum izbrisa,
 • datum in čas zadnje prijave v spletni storitvi podjetja,
 • IP, s katerega je uporabnik zadnjič dostopal do spletnih storitev podjetja,

Oziroma v skladu s posebnimi zahtevami vselej veljavnih področnih predpisov hranilo podatke o mojih plačilih, ter da jih bo po preteku obdobja hrambe učinkovito izbrisalo ali anonimiziralo.

6. da imam z e-sporočilom na naslov podpora@urgenca.com pravico kadarkoli preklicati dano soglasje delno ali v celoti[3], od podjetja (upravljavca) zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov, popravek, izbris in omejitev njihove obdelave delno ali v celoti1, da imam pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov ter da imam pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu (Informacijskem pooblaščencu RS), vse v skladu z veljavnimi predpisi, pri čemer so natančnejši pogoji za uveljavljanje navedenih pravic opredeljeni v Pravilniku o zaščiti osebnih podatkov, ki je v veljavi pri podjetju. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica na podlagi privolitve pred njenim preklicem,

7. da podjetje ne prenaša mojih osebnih podatkov v tretje države.

S klikom na gumb »Strinjam se«: izrecno in prostovoljno PRIVOLJUJEM, da podjetje VENETICOM, družba za telekomunikacijske storitve, trženje, oblikovanje in raziskave d.d., Brodišče 18, 1236 Trzin, MŠ: 1545175000 (upravljavec osebnih podatkov), zbira in obdeluje moje osebne podatke, ki so navedeni v 2. točki zgoraj, in sicer za vse namene, navedene v 3. točki zgoraj.


[1] Ime in priimek zbira podjetje le za namen izvedbe organizacije spoznavnega dogodka, na katerega se prijavite in je za izvedbo posameznega spoznavnega dogodka ta podatek nujno potreben.

[2] GSM številko zbira podjetje le za namen zagotavljanja funkcionalnosti verificiranega profila, ki prinaša uporabnikom dodatne storitve.

[3] Preklic, popravek, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov lahko zahtevate samo za nekatere osebne podatke in obdelavo v določene namene, ali pa te pravice uveljavljate v celoti.